Leest u ook onze algemene voorwaarden.

Vanuit TIKKIE TROTS...

 • Vanaf het allereerste contact worden al uw gegevens vertrouwelijk behandeld.
 • Uw gegevens worden opgeslagen in een papieren of een digitale omgeving.
 • Communicatie met derden verloopt altijd via u als opdrachtgever.
 • Eén jaar na de laatste afspraak worden uw gegevens vernietigd.
 • Komt er geen vervolg op het intakegesprek? Op uw verzoek worden uw gegevens meteen vernietigd.
 • Wij werken met een 'Toestemmingsverklaring publicatie foto's en video's'. Deze wordt u toegestuurd bij de uitnodiging voor de intake. Tijdens de intake levert u de verklaring ingevuld en ondertekend bij ons in.

Als deelnemer aan de training

 • Persoonlijke informatie ontvangen tijdens TIKKIE TROTS... wordt niet gedeeld met derden. Wat bij TIKKIE TROTS... gebeurt, wordt gedeeld en uitgewisseld, blijft bij TIKKIE TROTS...
 • De 'Toestemmingsverklaring publicatie foto's en video's' is voor de trainers leidend bij het wel/ niet maken van foto of video en het plaatsen van deze foto's en video's op social media (bijvoorbeeld Facebook, Twitter, Instagram) en reclamemateriaal (bijvoorbeeld flyers en posters).
 • Uw toestemming geldt alleen voor foto's en video's die door de trainers van TIKKIE TROTS... persoonlijk worden gemaakt.
 • De trainers van TIKKIE TROTS... zien erop toe dat er tijdens de activiteiten geen foto's gemaakt worden door andere ouders of kinderen, waar de anderen op te zien zijn.
 • U kunt gerust foto's maken van uw eigen kind, maar we verwachten dat daar geen andere kinderen op te zien zijn. Tenzij u een uitdrukkelijke toestemming krijgt van het kind en de ouder in kwestie.
 • Een blanco versie van de 'Toestemmingsverklaring publicatie foto's en video's' kan worden gedownload in het inloggedeelte van onze website. Zodat u altijd de door u afgegeven verklaring kunt aanpassen.

Contactgegevens

Marianne Rietveld

marianne[at]dewijswijzer.nl
06 - 16 994 928
www.dewijswijzer.nl 
Beneden Molenweg 16
4112 NS  BEUSICHEM

Marjolijn Peters

marjolijn[at]tikkietrots.com
06 - 16 946 704
www.marjolijnpeters.nl
Duizendguldenkruid 51
3824 NM  AMERSFOORT

Trainingslocatie

Stuur berichten altijd naar Marianne of Marjolijn.

OBS Prins Willem Alexander
De Wielstraat 5
4112 JT  BEUSICHEM

Een kind

Het is fijn om hier te zijn.

Een ouder

Hier durf ik te zeggen dat ik het soms niet goed meer weet.

Een kind

Als ik weer naar huis ga, dan ben ik moe, maar ook blij.

Een ouder

Na afloop, in de auto, volgt er vaak een diepe zucht en dan een glimlach.